Naar een succesvollere organisatie

Interim opdrachten

Soms is er behoefte aan een tijdelijke, specifieke ondersteuning van het aanwezige management.
Bijvoorbeeld om focus op een bepaald aspect van de bedrijfsvoering te krijgen.
Of het adviseren en organiseren met betrekking tot kwaliteitsverbetering in het ontwikkel- of productieproces.

Jarenlange en wereldwijde ervaring op het snijvlak van management, ontwikkelaars, klanten en leveranciers in de industriële machinebouw hebben me geleerd dat communicatie en vertrouwen een cruciale rol spelen bij het realiseren van gezamenlijke doelen. Uiteraard met vakmanschap als basisvoorwaarde.

Deze aspecten krijgen van mij dan ook prominente aandacht.
Doelgericht, maatwerk en mensgerichte aanpak.
Ondersteunend waar het mogelijk is, complementair waar het nodig is.

Benieuwd wat ik hierin voor jouw organisatie kan betekenen? Informeer voor een vrijblijvend gesprek.

Organisatieadvies

Binnen elke organisatie is het de rol van het management realistische bedrijfsdoelen te stellen vanuit een heldere toekomstvisie.
Het is de taak van de leidinggevende om de randvoorwaarden te scheppen die tot blije, gemotiveerde medewerkers leiden.
Het is de verantwoordelijkheid van elke medewerker om het beste uit zichzelf te halen en daarmee zijn bijdrage aan de organisatie (het systeem) te leveren.

Wanneer er een disbalans optreedt in dit “systeem” wordt het potentieel van de organisatie niet (volledig) benut. Door vanuit een systemisch perspectief te kijken naar de situatie, ontstaat inzicht in de belemmerende elementen. Dit inzicht leidt tot nieuwe mogelijkheden om balans te creëren en daarmee doelgerichte energie.

Het kijken vanuit een systemisch perspectief kan op verschillende manieren: middels een of meerdere gesprekken dan wel door middel van een of meerdere opstellingen.

Benieuwd wat ik hierin voor jouw organisatie kan betekenen? Informeer voor een vrijblijvend gesprek.