Inzicht in structuren en dynamiek

Binnen Organisatieopstellingen wordt gewerkt met het organisatiesysteem.

Onder je organisatiesysteem wordt verstaan jezelf, je leidinggevende(n), je collega’s en de mensen waaraan jij leiding geeft.
Binnen een systeem kan de energie optimaal stromen als aan 3 basiswetten voldaan wordt:
• dat iedereen het recht heeft om erbij te horen
• dat er een balans is tussen geven en nemen en
• dat iedereen de goede plek binnen het systeem inneemt.
Als aan deze regels niet voldaan wordt, worden de verhoudingen binnen de organisatie verstoord en ontstaan er blokkades in de energiestroom.

Bij een organisatieopstelling brengt iemand een vraag in die voor hem of haar van belang is.
Vervolgens kiest de inbrenger representanten uit voor diegenen die op de een of andere manier te maken hebben met die vraag.
Wat er dan feitelijk opgesteld wordt is het innerlijk beeld van het organisatiesysteem dat de inbrenger diep onbewust meedraagt.
Het bijzondere is dat de representanten als vanzelf toegang krijgen tot de gevoelens en onderlinge verhoudingen van diegenen die zij representeren.
De begeleider (de opsteller) bekijkt en voelt met name aan of en waar in de opstelling de balans is verstoord en waar dit op duidt. Hij zal dan kiezen voor een interventie.
Dit kan bestaan uit het verplaatsen van representanten, extra representanten toevoegen of representanten uitspraken laten doen die de verstoorde relatie kunnen helen.
Om uiteindelijk te komen tot een opstelling waarin de energie weer kan gaan stromen.

Dit proces kan zeer helend zijn, oude verstrikkingen worden losgelaten en nieuwe gezonde beelden geïntegreerd. Het herstel van de stroom van energie brengt een verandering teweeg die zich kan uiten in een nieuw zelfgevoel en een ander gedrag, die een diepgaand effect hebben op de relaties en interacties binnen de organisatie.

Is er binnen de organisatie sprake van 1 of meerdere van de volgende symptomen, dan is het doen van een organisatieopstelling zeker interessant:
• het ‘stroomt’ niet; zaken lijken niet van de grond te komen
• de communicatie binnen een team of tussen teams en directie loopt stroef
• er is een groot verloop binnen een organisatie
• na een fusie / overname / reorganisatie wil het maar niet komen tot een echte samenwerking
• ondanks personele wisselingen komt een functie niet goed van de grond

Benieuwd wat ik hierin voor jouw organisatie kan betekenen? Informeer voor een vrijblijvend gesprek.