Visualisatie: Mijn Ideale Klant

Visualisatie

Hij biedt me een kop koffie aan, gaat zitten en komt meteen ter zake.
“Weet je, ik geef al jaren leiding aan dit mooie bedrijf, de bedrijfsresultaten zijn nog steeds goed, maar ik maak me zorgen.
Iedereen werkt hard, we maken mooie produkten en we hebben over het algemeen tevreden klanten. Daar wringt de schoen niet.
Waar ik me zorgen over maak is het toegenomen personeelsverloop en het toegenomen ziekteverzuim. Het lijkt wel alsof men het niet meer zo leuk vindt om hier te werken.”

Hij zegt het met een mengeling van ongeloof en verbazing in zijn stem.
Ik kijk hem aan en zie dat hij het meent, dat het hem echt zorgen baart.

“Wat zou je willen bereiken?” vraag ik hem.
“Dat het ziekteverzuim naar beneden gaat en blijft, zodat ik me daar geen zorgen over hoef te maken” is zijn antwoord.
Hij laat me een grafiek zien waaruit duidelijk blijkt dat het ziekteverzuim over de gehele breedte (105 medewerkers) het laatste half jaar is verdubbeld. Op een bepaalde afdeling is het verzuim zelfs verviervoudigd ten opzichte van twee jaar geleden.

“En wat is het doel van dit gesprek?” vraag ik hem.
“Om van jou te horen of en hoe je me daarbij kunt helpen” zegt hij heel gedecideerd.
“Ik heb je gevraagd voor dit gesprek omdat ik in mijn netwerk wel eens over jou en je manier van werken heb horen praten. Je hebt veel ervaring in het bedrijfsleven, je kunt goed luisteren en je durft te confronteren. En je maakt in je werk gebruik van humor, dat vind ik ook belangrijk.”
“Dus: kun je me helpen en wat betekent dat dan?”

Ik zeg dat ik hem kan helpen om zijn medewerkers beter te laten communiceren, om de neuzen in dezelfde richting te krijgen, om samenwerking te verbeteren, om medewerkers te leren verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen te nemen.
Dat resulteert door het hele bedrijf heen in blijere medewerkers, hogere kwaliteit en lager ziekteverzuim.

“Klinkt goed. Maak een plan van aanpak met daarin de tijdsbesteding van mijn mensen, de doorlooptijd en de prijs. Spreken we elkaar volgende week weer.”

We schudden elkaar de hand en ik vertrek met een blij gevoel.

Twee weken later ontvang ik de opdracht van mijn ideale klant in de mailbox.