Veranderen of Ontwikkelen?

Veranderen of Ontwikkelen

Ons leven lijkt een aaneenschakeling van veranderingen.
Willekeurig omdat het ons overkomt dan wel bewust omdat we er voor kiezen.
Vaak kiezen we er voor om iets anders te willen omdat we niet tevreden zijn met wat we hebben.
Of omdat we zoveel mogelijk willen ervaren in ons leven, we leven immers maar één keer in deze gedaante.
Daar is niks mis mee.
Echter, de tijd die je leeft is beperkt en het aanbod aan wat je kunt ervaren is eindeloos.
En daar wordt het lastig. Wat wil ik echt?
Onze toekomst is er niet alleen om maar te blijven leven of het zo lang mogelijk vol te houden, en van de ene verandering in de andere te stappen.

Ons leven is een ontwikkeling. Een ontwikkeling op het vlak van denken, gedrag en ontplooiing van capaciteiten.
Een ontwikkeling die voor iedereen beschikbaar is, voor iedereen uniek is en die geen einde kent.
Dat maakt het zowel boeiend als onvoorspelbaar.

De vraag is: durf je te kiezen voor ontwikkeling in plaats van verandering?

Kies je voor ontwikkeling, dan weet je één ding zeker: ont-wikkeling brengt je dichter bij je kern, dichter bij jouw reden van bestaan.
En daarmee dichter bij geluk.
Want geluk bevindt zich voornamelijk in jezelf.